İMF Nedir? İMF Hakkında Hiç Bilmedikleriniz

0
51
imf nedir
imf nedir

İkinci dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin de dahil olduğu kırk dört ülke tarafından bir Temmuz Konferansı düzenlenmiştir bu konferans sonrasında dünya çapında iki önemli mali kuruluş olan yine Efe ve dünya Bankasının kurulması kararlaştırılmıştır.

Konferans sonunda yine Efe’nin uluslararası ekonomi ticari ilişkilerin istikrarlı hale getirmesi için birtakım kararlar alınmıştır.

Bu kararlara göre İMF ekonomik sıkıntı çeken ülkelere ABD doları üzerinden yeterli miktarda para aktararak ekonomik kriz içindeki ülkelerin domino etkisiyle küresel çapta bir kriz yaratmasının önüne geçilecektir.

İMF Nedir Tanıyalım

Böylelikle İMF Mart bin dokuz yüz kırk yedi yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. İMF’nin misyonu kuruluş amaçlarında belirlenmiş ve çeşitli tarihlerde bazı değişikliklere uğramıştır.

Bin dokuz yüz doksan yedi yılında Güneydoğu Asya bölgesel krizinin dünya ekonomisini oldukça sarsması sonucu İMF’nin görev dağılımı genişletilmiş daha önce dünya Bankası’nın sorumluluğunda olan birçok konunun İMF’ye devredilmiştir.

İMF’nin kredi sağladığı ülkelerde ki ilgi alanları şöyledir krizde iki ülkenin para politikası bütçe açığı enflasyonu ve dış borçlanması ile ilgilenmek.

Ayrıca ülkenin parayı nereye harcadığı Devlet bütçesinin nasıl oluşturulduğu ve ülkedeki mali kuruluşların yapısıyla ilgilenmektir yine senin bu ilginin temelinde içine damardır. Birincisi verdiği borcu güvenli bir şekilde geri alma.

İkincisi ülkedeki krizin küresel ekonomi için tehdit oluşturmayacak düzeye getirilmesidir fakat yine Efe karşıtları üçüncü bir neden den bahseder. Onlara göre İMF’nin en büyük amacı ve ekonomik sorun yaşayan ülkedeki tüm Devlet kuruluşlarını özelleştirerek küresel sermaye aşmaktır. Onlara göre bu durum daha fazla yoksulluk ve ekonomik sorun getirecektir.

Küresel Ekonomi İMF

Küresel ekonomiyi birbirine bir zincir gibi bağlıdır bir ülkede engellenemeyen ekonomik kriz küresel çapta domino etkisi yaratabilir.

Bu açıdan yine Efe birbirine sıkısıkıya bağlı ekonomik sistemlerin riske girmemesi için krizde olan ülkelere belirli şartlar altında fon sağlayan bir kuruluştur. Yine Fe ekonomisi batık veya sorunlu ülkelere en düşük düzeyde kredi veren bir kuruluştur. Verdiği borç karşılığında krizdeki ülkenin uymasını istediği ekonomik programlar çoğu zaman ağırdır.

İMF karşıtlarına göre İMF’nin ekonomik programları çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Özellikle Bolivya ve Arjantin ekonomilerinin İMF ile anlaştıktan sonra daha da kötüleşmesini örnek verirler.

İMF Fonu

Bir ülkeyi İMF Fonuna ne kadar para aktarmışsa İMF’nin politikalarını etkileme gücü olan yönetimdeki oy oranı artar yemeğe fee üye olan ülke sayısı günümüzde yaklaşık yüz seksen sekiz lar.

Yine de üzerinde en etkili olan ülke yüzde on yedi oy oranıyla ABD’dir.

Amerika Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin oy oranı yüzde elli’nin üzerinde olduğu için bu İMF politikalarını yönlendirme bu ülkelerin elindedir.

Bazı ülkelerin oy gücü şu şekildedir Türkiye sıfır nokta doksan beş Suudi Arabistan iki nokta sıfır iki Güney Kore bir nokta yetmiş üç.

Meksika bir nokta seksen Hollanda bir nokta yetmiş yedi İspanya bir nokta doksan iki Çin altı nokta sıfır dokuz Brezilya iki nokta yirmi iki İran sıfır nokta yetmiş dört.

İMF Nakilleri

Rusya iki nokta elli dokuz Venezüella sıfır nokta yetmiş yedi’dir.İMF bir ülkey e borç vermeden önce stand Bay anlaşması yaparak bu anlaşma ülkenin borç para olması için İMF’nin ileri sürdüğü ödeme planını da kapsayan bir dizi şartları onaylamasıdır.

İMF bir ülkeye borç verirken ödemesi gereken paranın tamamını bir defada vermez ha bu parayı belli yıllara bölerek ödemeyi tamamlar.

Bunun için İMF nakilleri devamlı bir şekilde borçlu ilçeyi ziyaret ederek anlaşmaya uyulup uyulmadığını kontrol eder. Eğer anlaşmaya uyulduğu kabul edilirse ülkenin alması gereken kredi dilimleri serbest bırakılır.

Parayı alan iki standby anlaşmasında kabul ettiği şartların tamamını yerine getirirse sorunsuz bir şekilde istediği kredinin tamamını alabilir.

Aynı konferans sonucu kurulması kararlaştırıldı ğından dolayı isimleri biri için bu Sekizler olarak anılan dünya Bankası ve İMF arasında ortak yönler olduğu gibi çeşitli farklılıklar da vardı.

İMF Ekonomist Keynes

Her iki kuruluşun fikir babası ünlü ekonomist Keynes’tir. Yine Efendi borçlarını ödemekte güçlük çeken ülkeler için kısa vadeli kredi sağlar yani kısacası küresel çapta olabilecek ekonomik krizlerle mücadele eder.

Dünya Bankasının kurulma amacı ikinci dünya savaşından sonra Avrupa ülkelerinde iki altyapıların ve enerji hatlarının tekrar yumağı rını sağlamaktı. Fakat zamanla görev alanı ve tanımı yenilenmiştir.

Günümüzde ise dünya Bankası gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde yoksulluğu azaltmak için finansman sağlamaktadır. Fakir ülkelerdeki okulların yolların altyapıların ve enerji hatlarının imar nı sağlamak dünya Bankasının temel hedefidir. Günümüzde dünya bankasına üye olan ülke sayısı yüz seksen sekiz’dir. Bu ülkelerden on bir tanesi dünya Bankası’nın toplam sermayesinin yüzde elli beş’ine sahiptir bir ülkenin dünya bankasına üye olabilmesinin ön koşulu İMF’ye üye olmasıdır.

İMF’nin Başkanı adet olarak Avrupalı ülkelerden seçilirken dünya Bankasının Başkanı olmak için ABD vatandaşı olmak gerekmektedir. Günümüzde her iki kuruluşa karşı olan bir muhalefetin giderek arttığını görüyoruz. Muhaliflere göre hem dünya Bankası hangi İMF kriz altında bulunan ülkelerdeki ekonomik koşulları daha da çözülmez duruma getirmektedir.

İMF Hakkında Son Şeyler

Bu iki kuruluşun ülkelerin altyapılarını özelleştirip yerli serma ye’yi bitirerek ülkeleri küresel sermayeye peşkeş çektiği iddia edilmektedir. Bu arada son olarak İMF ile Türkiye ilişkisine bir göz atalım. Türkiye Cumhuriyeti İMF ile hiç borç ilişkisine bin dokuz yüz elli sekiz yılında Adnan Menderes döneminde başlatmıştır fakat bu ilk stand by anlaşmasını bin dokuz yüz altmış darbesinden sonra Cemal Gürsel yönetiminde gerçekleştirmiştir.

Sonraki elli yıl boyunca toplamda on dokuz stand Bay anlaşması yapılmış elli milyar doların üzerinde borç alınmıştır. Sizler de İMF ve dünya Bankası hakkındaki görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here